Predstavnici Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba održali su sastanak sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Sjeverne Makedonije gđa. Fatmire Isaki u prostorijama Vijeća.

Srijeda, 11.10.2023.

Predstavnici Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba održali su sastanak sa zamjenicom ministra vanjskih poslova Sjeverne Makedonije gđa. Fatmire Isaki u prostorijama Vijeća.

Na sastanku smo razgovarali o dosadašnjim, ali i budućim projektima Vijeća te kako još više poboljšati međusobnu suradnju.

Na sastanku su prisustvovali i Nj. E. g. Milaim Fetai, veleposlanik Sj. Makedonije u Hrvatskoj, gđa. Maja Aspostolova Balaburski, opunomoćena ministrica u makedonskoj ambasadi te Bashkim Misimi iz ministarstva vanjskih poslova Sj. Makedonije.

Ispred Vijeća su bili predsjednik Emirat Asipi, vijećnici Zurap Raifi i Sali Idrizi, kao i tajnica Vijeća Melita Orešković.