U mbajt një koncert me këngë shqiptare të qytetit të vjetër

Dita 27 Nëntor 2015 Një koncert me këngë shqiptare të qytetit të vjetër të kënduar nga kuarteti “Vëllezrit Abereshë” (Imbrogno Maria Cristina, Imbrogno Domenico, Greco Michele, Maffia Camillo) nga Kalabria, Itali dhe motrat Lajda dhe Bernardina Mjeda u mbajt në “Novinarski dom” në Zagrebi më