Promovimi i librit Dritarja lihet e hapur

Në Shtëpinë Malazeze në Zagreb, 3 Mars 2011 U prezantua libri WINDOW LEAVE OPEN, me nëntitull Panorama e veprave letrare të shqiptarëve nga Mali i Zi, një projekt i përbashkët i NZCH dhe Qendrës për Emigrantët e Qeverisë së Malit të Zi. Programi i prezantimit u realizua nga Qendra për Emigrantët e Qeverisë së Malit të Zi në bashkëpunim me Këshillin e Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit.
Të ftuarit ishin të pranishëm: Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kroaci, z. Pellumb Qazimi, Sekretari i Parë i Ambasadës së Malit të Zi, z. Branislav Karadžić, i dërguari i Kryetarit të Qytetit të Zagrebit, z. Duško Ljuština, Presidenti i Asamblesë së Qarkut të Zagrebit Damir Mikuljan, Drejtori i Qendrës për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave të Malit të Zi Mirsad Mulić, përfaqësues të këshillave dhe shoqatave shqiptare të Qytetit dhe Qarkut të Zagrebit.
Në vijim folën rreth librit: dr. Sc. Radomir Pavicevic, prof. Dr. Milan Vukčević, përkthyes i librit Qazim Muja dhe redaktor i librit Zuvdi Hoxhiqi. Moderator ishte Danilo Ivezić. Poezi nga libri u lexuan nga Milanka Bulatović dhe Leonard Hamitaj.

Libri është një përmbledhje e veprave letrare nga 12 autorë shqiptarë: Esad Mekuli, Nol Berisha, Redxhep Qosja, Idriz Ulaj, Zuvdi Hoxhiqi, Aslan Bisha, Ibrahim Berjashi, Mehmet Kraja, Basri Çapriqi, Haxhi Shabani, Anton Berishaj, Anton Gojçaj. Midis tyre janë katër akademikë: Mekuli, Qosja, Hoxhiqi, Kraja, vepra e të cilëve tejkalon kufijtë e gjuhës dhe kulturës së tyre. Libri është përgatitur dhe përkthyer nga Qazim Muja, redaktuar nga Zuvdi Hoxhiqi.

Autorët donin të tregonin se çfarë pasurie shpirtërore posedon Mali i Zi, siç është shkruar në editorialin e librit: “Fati i shqiptarëve në Mal të Zi është i pandashëm nga fati i malazezëve dhe i Malit të Zi. Të ngjashëm në shumë mënyra, të ndryshme në gjuhën që flasin dhe shkruajnë, malazezët dhe shqiptarët e bazuan qëndrimin e tyre ndaj botës, jetës dhe njerëzve në të njëjtat parime etike. “