Parqet Kombëtare të Shqipërisë

Zonat e mbrojtura natyrore dhe turistike në vendin tonë konsiderohen pjesë të mbrojtura të vendit dhe ujit për shkak të larmisë biologjike të pasurive natyrore dhe kulturore që ato ofrojnë. Këto zona mbrohen nga shteti dhe ka rreth 384 të tilla. Ato ndahen në 6 kategori sipas rëndësisë: 4 zona të mbrojtura rreptësisht që përfshijnë Lagunën e Karavastasë (Lushnja), Lumin Gashi (Tropoja), Rrajca (Librazhd) dhe Kardhiq (Gjirokastra), 11 parqe kombëtare; 300 monumente natyrore; 26 zona të menaxhuara, 4 toka të mbrojtura ose peizazhe deti, si dhe 4 zona të mbrojtura. Zonat e mbrojtura mbulojnë një sipërfaqe totale prej 109,050 ha, 10.5% të fondit pyjor dhe 3.8% të sipërfaqes totale të tokës. Fillimet e zonave të mbrojtura filluan në vitin 1940. duke shpallur ose krijuar rezervën e parë shtetërore për gjueti Kuna-Vain-Tale në Lezhë dhe në Parkun Kombëtar të Malit Tomorri në Berat.