Festimi i ditës së gjuhës amtare 2021

“Më thuaj në gjuhën tënde 2021.”

Koordinimi i këshillave dhe përfaqësuesve të pakicave kombëtare të Qytetit të Zagrebit po xhiron filmin këtë vit Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Nënë, e cila është e shënuar 21. Shkurt Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, anëtarët e pakicave kombëtare të Qytetit të Zagrebit, studentë të gjuhës amtare sipas modelit B dhe C të Ministrisë së Shkencës, Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Kroacisë me mësues dhe të ftuar specialë nga Shoqata e Njerëzit e shurdhër të Zagrebit përgatitën programin:

Kjo është kremtimi VI i Ditës së Gjuhës Nënë të organizuar nga Koordinimi i Këshillave dhe Përfaqësuesve të Pakicave Kombëtare të Qytetit të Zagrebit.

Ju mund ta shikoni filmin e edituar të të gjithë programit në faqen Face të Minoritetit Kombëtar të Qytetit të Zagrebit, në lidhjen vijuese:

https://hr-hr.facebook.com/760431293981963/videos/769276040673628/

Këtë vit, për shkak të pandemisë, ne organizuam festimin në një mënyrë virtuale dhe me pjesëmarrjen aktive të studentëve.