100. përvjetori i lindjes së muzikologut të njohur shqiptar Lorenc Antonio

Në “Vijenac”, në Kaptol 25. Prill 2009 U mbajt një konferencë shkencore ndërkombëtare:
“100 përvjetori i lindjes së muzikologut të njohur shqiptar Lorenc Antonio ”.
Organizatorët: Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare në Zagreb, Misioni Katolik Shqiptar dhe Bashkimi i Komuniteteve Shqiptare në Republikën e Kroacisë.

Ligjërues: prof. Vinçenc Gjini, Z. Alma Bejtullahu, Akademik Engjell Berisha, prof.dr. Akil Koci dhe akademik Zeqir Ballat.
Organizatorët: Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare në Zagreb, Misioni Katolik Shqiptar dhe Bashkimi i Komuniteteve Shqiptare në Republikën e Kroacisë.
Ligjërues: prof. Vinçenc Gjini, Z. Alma Bejtullahu, Akademik Engjell Berisha, prof.dr. Akil Koci dhe akademik Zeqir Ballat.